Emporio Armani Diamonds She
香水

躍動與無法抗拒

一款代表Emporio Armani女性耀眼、堅強、睿智與性感的花香調香水。以令... 閱讀更多
  • Select 大小
  • Select 大小
一款代表Emporio Armani女性耀眼、堅強、睿智與性感的花香調香水。以令人驚喜的東方花香木本香調為女性帶來自信果敢感覺的感性香水。